En forutsetning for en god historie, ja for en historie i det hele tatt, og ikke minst for en historieforteller er at historien har et utspring i et eller annet. Uavhengig av om din historie formidles i form av en video, et bildeshow, en muntlig fortelling eller i form av et skriftlig verk, så må den ta utgangspunkt i et eller annet. En gjenstand, en hendelse, en egen opplevelse eller noen andres opplevelser, bare for å nevne noe.

Og allerede her er det noen som sikkert vil protestere, og påstå at jeg tar feil. Argumentet tipper jeg blir som følger: En historie trenger jo ikke å være sann eller ha rot i noe fra virkeligheten. Godt poeng svarer jeg sikkert da, men like fullt mener jeg at den har tatt utgangspunkt i noe. Om ikke annet, en tanke, en ide eller din personlighet. Ett eller annet har inspirert opphavsmannen til å lage denne historien. Sånn er det bare. Det velger i hvert fall jeg å tro.

På den annen side så virker jo dette motsatt vei også. Hadde ikke alle ting hatt en historie så hadde de ikke eksistert. Ett menneske, en gjenstand eller hendelse. Alle har de en historie, lang eller kort, interessant eller ikke. Men en historie har de alle.

Og derfor er det, i hvert fall i min verden, så viktig å ta vare på mange av disse historiene.  Vi har vel alle hørt ordene Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var selve livet. Det samme kan man vel si om disse historiene. For den dagen du forlater denne verden er det bare historiene og det du etterlot deg av gjenstander som er igjen. Og så forsvinner gjenstandene og så forsvinner historiene. Hvis ikke minst en av delene blir tatt vare på. Hvor mange generasjoner kan du følge slekten din bakover?

Jeg elsker å finne gamle ting. Enten det er på loppemarkeder, messer, gamle låver og kjellere eller på jakt med metallsøkeren min. Ting fra en svunnen tid. Og noen ganger, og da er det rene julaften, forteller disse tingene begynnelsen på en historie. I hvert fall noen hint til en. Et hint til en historie som vekker min nysgjerrighet og får meg til å lete videre. Hvem eide denne gjenstanden, hva har den vært med på og hva kan den fortelle om en hendelse osv. Noen ganger finner jeg ut av det og med det har jeg blitt en hel historie rikere.

Men som regel stopper det underveis i undersøkelsene og jeg kommer ikke videre. Mangel på informasjon og kilder gjør det ikke mulig å finne hele historien. Ingen grunn til å deppe for det. Man tar da informasjonen man har, sammen med kunnskapen man har tilegnet seg, og dikter opp hvordan resten av historien kunne ha vært (dog er det viktig å opplyse om dette). Eventyr er også gode historier. Og en viktig del av vår kulturarv.

Historier kommer fra noe. (Foto Per Sibe)
Historier kommer fra noe. Foto Per Sibe