Geniale Historiefortellere

Geniale Historiefortellere

Er det noen som virkelig er opptatt av å ta vare på den gamle kulturarven vår, og på den måten spre kunnskap og historiefortelling fra våre forfedre, er de seriøse metallsøkerne våre. Tusenvis av timer blir brukt på å gjennomsøke jorder og annet terreng, på jakt etter...
Historier kommer fra noe.

Historier kommer fra noe.

En forutsetning for en god historie, ja for en historie i det hele tatt, og ikke minst for en historieforteller er at historien har et utspring i et eller annet. Uavhengig av om din historie formidles i form av en video, et bildeshow, en muntlig fortelling eller i...
Noen ganger er ikke mer enn 1000 ord nok

Noen ganger er ikke mer enn 1000 ord nok

Vi har vel nevnt opptil flere steder her på hjemmesidene til Historieforteller, og vi forandrer ikke på det standpunktet, at et bilde sier mer enn 1000 ord. For ofte så gjør det nettopp det. Men så er det slik da at noen ganger er ikke en gang så mange ord nok. Men la...
Velkommen til Historieforteller

Velkommen til Historieforteller

Helt siden vi begynte å bevege oss rundt på denne kloden har vi vært opptatt av historiefortelling. Fra mennesket samlet seg rundt bålet for å høre historiene om dagens jakt, eller forevige historier gjennom hulemalerier og hellerissinger. og til dagens samfunn der...